Este oficial. Comuna Drăghiceni, în carantină pentru 14 zile, paza fiind asigurată de polițiști și jandarmi

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Olt a adoptat marți hotărârea 32 cu privire la măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor legale referitoare la prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de Coronavirus. Astfel, pentru limitarea transmiterii comunitare a virusului SARS-CoV-2 şi respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului 553 din anul 2020, s-a instituit carantina zonală în comuna Drăghiceni, judeţul Olt (coordonate geografice: Latitudine 44°08’00.8″N, longitudine24°13’10.8″E; Latitudine 44°07’25.6″N, longitudine 24°16’45.7″E; Latitudine 44°07’21.3″N, longitudine 24°16’59.2″E; Latitudine 44°07’21.2″N, longitudine 24°16’01.9″E; Latitudine 44°06’59.9″N, longitudine 24°16’01.6″E; Latitudine 44°07’00.1″N, longitudine 24°15’46.9″E; Latitudine 44°07’22.5″N, longitudine 24°15’46.6″E; Latitudine 44°07’50.4″N, longitudine 24°13’07.2″E; Latitudine 44°08’00.8″N, longitudine 24°13’10.8″E) pentru o perioadă de 14 zile începând de miercuri, ora 08:00, cu posibilitate de prelungire în funcţie de evoluţia răspândirii COVID-19.

Printr-un comunicat de presă, Prefectura Olt a transmis că în satele Drăghiceni, Liiceni și Grozăvești ale comunei Drăghiceni se instituie, pe perioada carantinei zonale, mai multe măsuri.

Este strict interzisă intrarea/ieșirea din zona carantinată prin alte zone și căi de acces decât cele deschise circulației publice de pe drumurile naționale, județene, comunale și forestiere.

Circulația și staționarea în spații publice a persoanelor este interzisă, cu excepția motivelor bine justificate, pe baza declarației pe proprie răspundere, legitimației de serviciu sau a adeverinței eliberate de angajator.

Pentru persoanele care se află în tranzit următoarele măsuri sunt obligatorii:

– se permite tranzitarea localității carantinate de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea în localitate.

– prin grija administrației publice locale și al Inspectoratului de Poliție Județean Olt se vor stabili căile de circulație care tranzitează zona respectivă și aducerea la cunoștința populației prin mijloacele mass-media a acestei măsuri.

Totodată, se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona carantinată:

1. identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în zona menționată la articolul 1, alineat 2 și introducerea acestora în bazele de date dedicate;

2. limitarea la maximum a deplasării persoanelor și monitorizarea permanentă a respectării acestei măsuri;

3. în intervalul orar 06:00 – 20:00, în interiorul zonei menționate la articolul 1, alineat 2 se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale, pentru persoanele cu vârsta peste 65 de ani în intervalul orar 10:00 – 14:00, iar pentru persoanele cu vârsta sub 65 de ani, în intervalele orare 06:00 – 10:00, respectiv 14:00 – 20:00;

c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

d) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de companie/domestice;

e) deplasarea în scopul donării de sânge la centrele de transfuzie sanguină;

f) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat;

g) deplasarea pentru realizarea de activități agricole;

h) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare;   i) îngrijirea sau administrarea unei proprietăți din altă localitate;

j) participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament;

k) pentru achiziția, service-ul, efectuarea ITP sau alte operațiuni de întreținere a vehiculelor;

l) eliberarea de documente necesare pentru obținerea unor drepturi prevăzute de lege;

m) alte motive justificate precum: îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei rude/afin sau persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;

n) participarea la activități religioase;

o) deplasări ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu trenul, avionul, autocare sau alte mijloace de transport persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau oricare altă modalitate de achitare a călătoriei;

p) deplasări ale persoanelor pentru administrare de vaccin împotriva SARS-CoV-2.

4. în intervalul orar 20:00 – 06:00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru motivele prevăzute la punctul 3, lit. a), c), m), o) și p);

5. în/din zona menționată la art. 1, alin. (2) este permisă intrarea/ieșirea pentru:

a) transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime și resurselor necesare desfășurării activităților economice în localitatea carantinată, precum și pentru aprovizionarea populației;

b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfășoară activități economice sau în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale, sanitare, veterinare, situațiilor de urgență, administrației publice, asistenței și protecției sociale, judiciare, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, comerț și alimentație publică, comunicațiilor și transporturilor;

c) persoanele care locuiesc în zona carantinată și desfășoară activitatea profesională în afara zonei carantinate;

d) persoanele care realizează activități agricole sau pentru comercializarea de produse agroalimentare;

e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreținere, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, decesul unui membru de familie;

f) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;

g) urgențe medicale.

6. pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimație de serviciu sau adeverința eliberată de angajator (anexa 1);

7. în interiorul localității se interzice circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formare unor asemenea grupuri;

8. pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil;

9. declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura;

10. activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult doar pentru persoanele cu domiciliul, reședința ori adresa declarată în zona carantinată cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministerului Sănătății și al Ministerului Afacerilor Interne, emis în temeiul articolului 45 și al articolului 71, alineat 2 din Legea 55/2020 cu modificările și completările ulterioare;

11. slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii) se pot oficia în lăcașurile de cult, cu participarea a maximum 20 persoane (număr ce include și persoanele care oficiază slujba religioasă);

12. se pot oficia slujbele de înmormântare, cu participarea a maxim 8 persoane în interior, iar în exterior cu participarea a maxim 20 de persoane;

13. se pot oficia evenimentele de stare civilă cu prezența a maxim 10 persoane în interiorul clădirii, iar în exterior cu participarea a maxim 20 de persoane, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, stabilite prin Ordinul comun al Ministerului Sănătății și al Ministerului Afacerilor Interne, emis în temeiul articolul 45 și al articolului 71, alineat 2 din Legea 55/2020 cu modificările și completările ulterioare.

Evenimentele private interzise

În cadrul ședinței CJSU de marți, s-a hotărâtca în localitatea Drăghiceni să fie interzise și evenimentele, dar și alte activități precum:

1. organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive, etc.) în spații închise și deschise;

2. organizarea de evenimente și/sau activități private pentru copii în spații închise, cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joacă sau altele asemenea;

3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, inclusiv al teraselor, în interiorul și exteriorul clădirilor, cu excepția activităților de preparare a hranei și comercializare a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;

4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, cu excepția celor care comercializează bilete de tip LOTO, pariuri și lozuri, doar pentru activitatea de vânzare a acestora, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară;

5. organizarea și desfășurarea activităților publice, organizate în baza Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice;

6. organizarea cu public, în spații închise și deschise, cum ar fi, fără a se limita la acestea, desfășurarea activităților de tipul spectacolelor și/sau concertelor, activități culturale, științifice, artistice sau de divertisment;

7. toate activitățile și competițiile sportive, individuale sau colective, care se desfășoară în spații închise sau deschise, inclusiv în săli de fitness, cu excepția celor profesioniste organizate de federațiile de profil;

8. organizarea piețelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor și talciocuri;

9. activitatea cu publicul a saloanelor de înfrumusețare (incluzând, dar fără a se limita la acestea) saloane de coafură, frizerii, cosmetică, manichiură, pedichiură, masaj, etc.

Se instituie obligația pentru toți operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private să își organizeze și să își desfășoare activitatea în intervalul orar 06:00 – 18:00.

Prin excepție, în intervalul orar 18:00 – 06:00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu. De asemenea, prin excepție, în intervalul orar 18:00 – 06:00, unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, și cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de peste 2,4 tone își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară. Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor, la maximum 30% din capacitate cu respectarea normelor de distanțare fizică.

„Operatorii economici au obligația de a afișa la loc vizibil, la intrarea în unitate, a programului de funcționare, precum și a restricțiilor stabilite, inclusiv numărul maxim de persoane care pot avea acces simultan în interior. Agenții/operatorii economici în domeniul comercializării produselor nealimentare de genul retailerilor de materiale de construcții și bricolaj își vor suspenda temporar activitatea, până la expirarea prevederilor prezentei hotărâri în zilele de sâmbătă și duminică. Operatorii economici care desfășoară activități de transport persoane și care tranzitează zonele carantinate vor putea efectua opriri în spațiile proprii pentru urcarea sau coborârea călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de transport, astfel încât să fie respectate măsurile de distanțare fizică, stabilite prin Ordinul comun al Ministerului Transportului, Infrastructurii și Comunicațiilor, al Ministerului Afacerilor Interne și al Ministerului Sănătății, emis în temeiul articolelor 32 – 37 și articolul 71, alineat 2 din Legea 55 din 2020 cu modificările și completările ulterioare”, se arată în comunicatul remis de instituția Guvernului în teritoriu.

Forțele de ordine, misiuni de siguranță în zonă

Controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în și din comuna Drăghiceni și măsurile de ordine publică vor fi realizate și coordonate de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Olt cu sprijinul  Inspectoratului de Poliție al Județului Olt, efective din cadrul Direcției de Sănătate Publică Olt, Direcției Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Olt, Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt sau alte instituții cu atribuții.

Pentru verificarea motivului deplasării persoanele care se deplasează în interes profesional sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere. De asemenea, verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil. Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

Pentru a veni în sprijinul cetățenilor care locuiesc, tranzitează sau lucrează în zonele carantinate, respectiv comuna Drăghiceni, anexăm prezentului comunicat de presă modelul orientativ de adeverință de la angajator, declarația pe propria răspundere pentru tranzitarea localității carantinate și declarația pe propria răspundere pentru ieșirea din locuință. Aceste documente pot fi găsite și pe pagina de internet a Prefecturii Olt. De asemenea, declarațiile pe propria răspundere pot fi scrise și de mână, conform modelului orientativ.

Autoritățile mai precizează că se permite tranzitarea comunei Drăghiceni, de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea în localitate. Direcția de Sănătate Publică Olt va evalua și prioritiza oportunitatea de testare a persoanelor și va transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare și personal de specialitate către Institutul Național de Sănătate Publică – Ministerul Sănătății. „Solicităm cetăţenilor judeţului Olt precauţie, evitarea creării de aglomeraţii şi a deplasărilor inutile, igienizarea/dezinfectarea frecventă a mâinilor, purtarea mijloacelor de protecţie individuală, măsuri necesare pentru a proteja sănătate tuturor”, mai transmit reprezentanții Instituției Prefectului.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<