Consiliul de Administratie al SC ALUTA SA,cu sediul in Slatina, str.Primaverii, nr.7, bl FA7, sc.A, ap.3, judetul Olt, inmatriculata la ORC Olt sub numarul J28/18/1991, in conformitate cu prevederile legii nr 31/1990 modificata prin legea nr 441/2006 privind societatile comerciale si cu dispozitiile actului constitutiv,

CONVOACA ADUNAREA GENERALA  ORDINARA A ACTIONARILOR

Pentru data de 26.07.2021, ora 12.00, la sediul societatii din Slatina, str. Primaverii, nr.7, bl. FA7, sc A, ap 3, pentru toti actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor la sfarsitul zilei de 25.07.2021, cu  urmatoarea ordine de zi:

  1. Revocarea membrilor Consiliului de Administratie din mandatul 2017-2021 si alegerea unui nou Consiliu de Administratie.
  2. Revocarea  membrilor Comisiei de Cenzori din mandatul 2018-2021 si alegerea Comisiei de Cenzori.
  3. Diverse.

In cazul in care nu sunt indeplinite conditiile legale pentru desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor la data mentionata urmatoarea adunare se convoaca la data de 27.07.2021, ora 12.00 cu aceeasi ordine de zi si la aceeasi adresa.

Presedinte Consiliul de Administratie

Ing. Safta Ion

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<