10 august, data la care Poliția Română organizează concurs pentru ocuparea funcției de inspector șef al IPJ Olt. De aproape patru ani, postul ocupat doar prin împuterniciri

Concurs pentru ocuparea funcţiei de şef al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Olt organizat de Inspectoratul General al Poliției Române. Anunțul a fost făcut recent de Poliția Română, concursul urmând a se desfășura în data de 10 august, cu recrutare din sursă internă.

Comisarul șef de poliție Cătălin Florescu a fost ultimul comandant al IPJ Olt care a ocupat această funcție prin concurs. Era inspector șef încă din anul 2013, prin împuternicire, iar din 2014 a ocupat postul câștigând concursul organizat de IGPR. În luna octombrie 2017 avea să ocupe funcția de director al Centrul de Formare și Perfecționare a Polițiștilor „Nicolae Golescu” Slatina, iar de la acea dată și până în prezent, adică timp de aproape patru ani, funcția de inspector șef al Poliției Olt a fost ocupată doar în baza împuternicirilor făcute de mai marii Ministerului Afacerilor Interne de la Centru.

Potrivit Poliției Române, în vederea înscrierii şi participării la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească cumulativ, următoarele condiţii:

Să fie ofițeri de poliție, cu următoarea pregătire de bază:

studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă sau studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem „Bologna”) cu diplomă de licență într-unul din următoarele domenii fundamentale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe sociale sau ştiinţe umaniste şi arte;
Să aibă pregătirea de specialitate:

cursuri postuniversitare sau de masterat (studii de master) într-unul din domeniile/specializările sau conexe acestora: matematică şi ştiinţe ale naturii, informatică, ştiinţe juridice, ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe economice, ştiinţe umaniste, ştiinţe inginereşti, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică sau management;

sau

studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip „Bologna” într-unul din domeniile /specializările /specialităţile /profilele sau conexe acestora: ştiinţe exacte, ştiinţe ale naturii, matematică, informatică, ştiinţe juridice, drept, ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe economice, ştiinţe umaniste, ştiinţe inginereşti, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, ştiinţe militare şi informaţii;

sau

studii universitare de master, ciclul II de studii universitare, într-unul din domeniile universitare de masterat: matematică, informatică, inginerie electrică, inginerie energetică, inginerie electronică, telecomunicaţii şi tehnologii informaţionale, ingineria transporturilor, calculatoare şi tehnologia informaţiei, ingineria sistemelor, inginerie mecanică, inginerie industrială, ştiinţe inginereşti aplicate, mecatronică şi robotică, ingineria materialelor, inginerie şi management, inginerie genistică, inginerie de armament, rachete şi muniţii, drept, ştiinţe administrative, ştiinţe ale comunicării, sociologie, relaţii internaţionale şi studii europene, ştiinţe politice, informaţii şi securitate naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, ştiinţe militare, administrarea afacerilor, cibernetică şi statistică, informatică economică, contabilitate, economie, finanţe, marketing, economie şi afaceri internaţionale, psihologie, ştiinţe ale educaţiei sau management;

Să fie declaraţi „apt medical” şi „apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop;

Să deţină gradul profesional de minimum subcomisar de poliţie;

Să aibă vechime în muncă/din care din care în structuri de ordine publică, apărare şi siguranţă naţională: 7 ani/5 ani;

Să aibă cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

Să aibă cel puţin 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale MAI;

Să fi obţinut calificativul de cel puţin „Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

Să nu fie cercetat disciplinar, să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală;

Să dețină/să obțină aviz pentru numirea în structurile poliției judiciare, în calitate de organ de cercetare al poliției judiciare;

Să dețină/să obțină autorizație de acces la informații clasificate din clasa secret de stat, nivel „Strict secret”.

Cererile de participare la concurs vor fi depuse pe adresa de e-mail a IGPR până în data de 19 iulie, la ora 16:00

Concursul va consta în susținerea unui interviu structurat pe subiecte profesionale, care se înregistrează audio și/sau video și se va desfășura la sediul Poliției Române, pe 10 august 2021, după următorul grafic:

  • instructajul candidaților: ora 14:00;
  • desfășurarea interviului pe subiecte profesionale: ora 14:15;
  • afișarea grilei de apreciere – la finalizarea interviului desfășurat cu ultimul candidat;
  • afișarea rezultatelor: după ora 16:00 (în raport de numărul candidaților).

Perioada limită de depunere a eventualelor contestații este de 24 de ore de la afișarea rezultatelor, respectiv data de 11 august 2021.
Soluționarea contestațiilor și afișarea rezultatelor la această activitate se va realiza în perioada 12 – 13 august.

Afișarea tabelului cu rezultatele finale este în perioada 12 – 16 august 2021, în funcție de existența/inexistența unor eventuale contestații.

Nota minimă de promovare a probei de concurs este 7.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

<