Ocolul Silvic Caracal anunţă finalizarea proiectului de plan şi a Raportului de mediu pentru „Amenajamentul Silvic al fondului forestier proprietate publică UP I Vlădila, UP II Cezieni şi UP III Reşca”, precum şi desfăşurarea şedinţei de DEZBATERE PUBLICĂ în data de 20.09.2021, ora 10 la Ocolul Silvic Caracal, cu sediul în municipiul Caracal, str. Carpaţi, nr. 139, judeţul Olt.

Dezbaterea publică este deschisă publicului şi autorităţilor interesate de implementarea planului.

Proiectul de plan şi Raportul de mediu pot fi consultate la sediul APM Olt, Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt şi la sediul Ocolului Silvic Caracal, municipiul Caracal, str. Carpaţi, nr, 139, judeţul Olt, de luni-vineri între orele 9-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmot.anpm.ro la secţiunea „Avizul de mediu”.

Comentariile şi propunerile publicului se primesc zilnic, în scris, la sediul APM Olt, fax: 0249-423670, e-mail: office: office@apmot.anpm.ro, şi la sediul Ocolul Silvic Caracal pană la data de 20.09.2021

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<