Anunţ public privind emiterea acordului de mediu

Soc.  ALRO  S.A.  dinSlatina, str. Pitești, nr. 116,  județul  Olt, anunţă publicul interesat  asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „SCHIMBARE PARTIALA A DESTINATIEI HALA ELECTROLIZA nr.3 SI A DEPOZITULUI DE DESEURI DIN ALUMINIU IN HALA TOPITORIE DESEURI DIN ALUMINIU, etapa a II-a”, amplasat în Slatina, str. Pitești, nr. 116, județul Olt.

 Proiectul acordului de mediu şi informaţiile relevante pentru luarea deciziei pot fi consultate la sediul autorităţii competente Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni – vineri, între orele 900– 1600, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro .

    Observaţiile/contestaţiile publicului se primesc la sediul  Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în termen de  10  zile de la data afisarii anunţului  pe pagina de internet a APM Olt.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<