Primăria Slatina acordă și anul acesta tichetele sociale pentru sărbătorile de Crăciun

Primăria Slatina anunță că începe cel de-al 11-lea sezon de depunere a cererilor pentru acordarea de tichete sociale care vor fi distribuite cu ocazia Sfintelor Sărbători de Crăciun din 2021. Autoritățile locale mențin și anul acesta cele zece puncte din localitate, amenajate inițial, puncte unde se vor putea depune cererile în perioada 27 septembrie – 22 octombrie.

Beneficiari ai tichetelor de Crăciun sunt, ca și până acum, persoanele cu handicap grav sau accentuat; pensionari – fără a se ține seama de vârstă și tipul de pensie, dar ale căror drepturi obținute din pensie sau, după caz, din pensii și/sau venituri nete cumulate, sunt cel mult egale cu 1.200 lei pe lună.

„Acordarea tichetelor sociale se va face pe bază de cerere scrisă (tip) distribuită gratuit, însoțită de fotocopii ale următoarelor documente:

documente din care să rezulte apartenența la categoria de pensionar, respectiv cupon/decizie pensie din luna curentă sau cel mult luna anterioară depunerii cererii; act de identitate al solicitantului, care poate fi beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia, caz în care se vor depune documente din care rezulta calitatea de reprezentant legal

act de identitate al beneficiarului în condițiile în care persoana beneficiară este diferită de persoana solicitantă – pentru pensionari; documente din care să rezulte apartenența la categoria de persoană cu dizabilități, respectiv certificatul de încadrare în grad de handicap grav/accentuat; act de identitate al solicitantului, care poate fi beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia, caz în care se vor depune documente din care rezulta calitatea de reprezentant legal; act de identitate al beneficiarului în condițiile în care persoana beneficiară este diferită de persoana solicitantă (pentru persoanele cu handicap grav/accentuat).

Tichetele sociale, în valoare de 100 lei, respectiv zece tichete a 10 lei fiecare, vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de produse alimentare, produse de curățenie și igienă corporală sau a locuinței, produse farmaceutice, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte.

Reprezentanții Primăriei Slatina mai reamintesc că aceste tichete sociale se acordă de două ori pe an: cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și de Paște. Acestea, în cuantum de 100 lei pe sărbătoare de fiecare beneficiar, vor fi  primite de pensionari și persoanele cu handicap grav sau accentuat direct la domiciliu, prin intermediul Poștei Române.

Pentru a veni in întâmpinarea cetățenilor, cele zece puncte de lucru unde se distribuie și se primesc cereri pentru acordarea tichetelor sociale, sunt amenajate în următoarele locații: Primăria municipiului Slatina – două, la sediul central din strada Mihail Kogălniceanu, nr. 1 și Direcția Generala Economică din str. Toamnei, nr. 6; Direcția  de Asistență Socială Slatina – trei, la sediul central din str. Frații Buzești, nr. 6; Centrul Comunitar de Asistență Medico-Socială din str. Nicolae Bălcescu, nr. 22; Clubul Pensionarilor din str. Victoriei; Direcția Administrare Patrimoniu – unu în str. Unirii, nr. 2 B; Centrul „Complex servicii pentru persoane adulte cu dizabilități și alte persoane aflate în situații de nevoie Slatina” al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – unu în  str. Centura Basarabilor (Progresul); Compania de Apă Olt – două, la Casieria sediu central din str. Artileriei, nr. 2; Casieria Dispecerat din str. Textilistului; Loctrans – unu la Casieria din bulevardul A. I. Cuza.

Cererea pentru acordarea Tichetelor Sociale va fi disponibilă gratuit la cele zece puncte publice mai sus-menționate, dar ea poate fi descărcată direct și de pe site-ul Primăriei Slatina – www.primariaslatina.ro și transmisă totodată on-line cu condiția ca, odată cu solicitarea, să fie expediate şi documentele prevăzute mai sus, la adresa office@das-slatina.ro.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<