Va înştiinţăm că în data de 30.09.2021, ora 10 la sediul ,,Federației Organizațiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigații Piatra –Olt-Brâncoveni”

 din satul Criva de Sus,  Sos. Argesanu, nr. 8, localitatea PIATRA OLT, jud. OLT, va avea loc ADUNARE GENERALĂ A ASOCIAŢILOR.

         Şedinţa va fi condusă de preşedintele consiliului de administraţie cu urmatoarea ordine de zi :

1. Prezentarea si analiza activitatii organizatiei pe anul 2021 si pana in prezent.

2.  Confirmarea  membrilor consiliului de administratie si celelalte comisii de conducere, cu un mandat de cinci ani, care va indeplini pe acest interval urmatoarele :

a) Va intensifica toate demersurile posibile pentru asigurarea nivelului minim dinamic la aspiratia pompelor de punere sub presiune in OUAI 16 Brancoveni ; OUAI 17 Brancoveni si OUAI Piatra Olt.

b) Va asigura  pe tema optimizarii consumurilor tehnologice pe fiecare punct comun al membrilor sai OUAI 16 Brancoveni; OUAI  17 Brancoveni si OUAI Piatra Olt:

         – iluminatul tehnologic va fi inlocuit cu baterii fotovoltaice ;

         – Tot cu baterii fotovolatice va fi asigurat si :

          -comanda statiei;

         -camerele de supraveghere;

         – camerele de siguranta;

         – statiile de incarcare a bateriilor auto.

c)  –  Statiile vor fi dotate cu descarcari naturale de apele pluviale.

d)  –  Statiile vor fi dotate cu adapost pentru paza care va avea asigurat :

          – camera de dormit;

         – camera de igiena personala;

         – camera de pregatirea hranei ;

          – put de alimentare cu apa ;

         – fosa septica ;

         – imprejmuire ;

e) – Va desfasura,  toate procedurile legale , actiuni sustinute si mai energic de punere in functie reala a infrastructurii principale de irigatii in amenajarea Hidroameliorativa Bucsani- Cioroiu Terasa Piatra Olt.

     – Va demara procedurile de demascare a sabotajului si va demasca distrugerile provocate amenajarii de irigatii Bucsani-Cioroiu de catre gruparea formata din :  Oprescu, Stanescu P , Florinel Barbu, MADR ( DIFF+ DJ), ANIF Bucuresti ( Adi Barbu si Florinel Barbu) , ANIF Caracal.

     –  Va promova toate procedurile legale ca sumele de la bugetul de stat alocate amenajarii Bucsani- Cioroiu si deturnate de la scopul destinat sa fie recuperate de la cei care si le-au insusit in mod ilegal si utilizate pentru punerea efectiva in functie a Amenajarii Hidroameliorativa Bucsani-Cioroiu.

f) Finantarea se face din :

         – fonduri proprii;

         – fonduri atrase , inclusiv parteneriat public- privat;

         – sau diverse alte surse.

g) Se vor elabora proiecte pentru asigurarea energiei electrice din surse nepoluante (solare, eolieni, hidrogen , etc.) cu scopul reducerii costurilor pe norma de udare.

– In functie de surse de finantare atrase se vor initia punerea in executie a proiectelor de: – 1000 kwh in multiplu pana la puterea instalata pe statia respectiva.

– In acest sens se vor intensifica actiunile de :

         – recuperare contravaloare deconturilor justificative  12700/2009, 12825/2009 de la M.A.D.R;

         – intensificarea tuturor procedurilor legale pentru finalizarea O.M.A.D.R 299/2012 in sensul ca FOUAI Piatra Olt- Brancoveni sa-si administreze si de fapt infrastructura dispusa , prin O.M.A.D.R 299/2012.

3. Analiza si votarea cotizatiei obligatorii pentru anul 2021-2022, in functie de cheltuielile curente ale organizatiilor.

4. Stabilirea tarifelor si penalitatilor pentru membrii si nemembrii in vederea livrarii de apa in anul  agricol 2021-2022; Stabilirea taxelor si tarifelor pentru serviciile prestate de catre organizatiile membrilor si nemebrilor acestora pentru anul 2021-2022.

5. Analiza si dezbaterea pe tema proiecte europene in domeniul imbunatatiri funciare, identificarea de noi oportunitati si accesare de proiecte noi.

6. Analiza si dezbaterea in vederea angajarii de personal calificat pentru desfasurarea activitatii de imbunatatiri funciare.

7.  Urmarirea respectarii intocmai a avizelor eliberate in anul agricol 2020-2021.

8. Urmarirea bunei executii a lucrarilor de supra sau subtraversare a conductelor de irigatii de catre diverse noi instalatii constructii.

9. Urmarirea respectarii tuturor normelor de buna proiectare si buna executie a lucrarilor privitoare la coexistenta infrastructurii statiilor de irigatii cu instalatiile si constructiile noi care necesita avizul OUAI-urilor.

10. Pe cat posibil se vor intreprinde toate masurile legale ca pana la predarea in fapt a infrastructurii principale ale organizatiilor catre FOUAI – conducerea FOUAI-ului va identifica toate demersurile posibile legal ca ANIF sa asigure nivel optim dinamic la aspiratia pompelor de punere sub presiune.

11. Se vor intensifica actiuniile de demascare  a distrugerilor provocate de gruparea Oprescu, Stanescu, Florin Barbu, ANIF Caracal, ANIF Central, MADR , AFIR asupra infrastructurii principale din Amenajarea Hidroameliorativa Bucsani-Cioroiu in cursul anilor anteriori, practic, scotand din functie Amenajarea Hidroameliorativa Bucsani- Cioroiu ( a se vedea scufundarea Canal Oltisor Sud in  zona T134, T135 extravilan Piatra Olt).

12. Se vor intensifica actiunile de recuperare la Bugetul de Stat a tuturor sumelor alocate Amenajarii Bucsani-Cioroiu  dar sustrase prin actiuni ilegale de catre gruparea Marius Oprescu,  Paul Stanescu, Florinel Barbu, MADR, ANIF Bucuresti, ANIF Caracal.

13. Se va identifica desfasurarea tuturor actiunilor legale de punere in functie chiar si partiala a instalatiilor de udat existente.

14. Se vor intensifica actiunile de identificare si recuperare a furturilor si distrugerilor din instalatiile electrice sau infrastructura de irigatii.

15. Se vor intensifica actiunile de identificare si recuperare a furturilor si distrugerilor din instalatiile electrice sau infrastructura de irigatii ( se va solicita in instanta tergiversare solutionare dosar privind furturile de la statia 19+20, conducta PREMO 600 zona Ganeasa- Saru- paralel , la cca 10 m de partea dreapta a DE 65 spre Craiova dinspre Slatina; Ouai 16 Brancoveni si Ouai 17 Brancoveni .

16. Discuţii şi concluzii pe marginea desfăşurării şedinţei.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<