Casa de Sănătate Olt, controale la aproape 170 de furnizori de servicii medicale în nouă luni. Medicii de familie au fost cei mai mulți

Serviciul Control al Casei de Asigurări de Sănătate Olt a efectuat, în primele nouă luni ale acestui an, aproximativ 170 acțiuni de verificare la furnizorii de servicii medicale din județ, cei mai mulți controlați fiind medicii de familie.

Mai exact, nu mai puțin de 169 de furnizori de servicii medicale au fost verificați, respectiv 86 de medici de familie, șapte furnizori de investigaţii medicale paraclinice, doi furnizori de dispozitive medicale, 41 de  farmacii, cinci stomatologi, alte șase controale au vizat asistența medicală spitalicească, 15 asistența medicală de specialitate clinică, trei programe naționale de sănătate și câte un control în domeniul asistență medicală de urgență la domiciliu și transport sanitar neasistat și asistență medicală de recuperare-reabilitare.

În urma controalelor, furnizorilor verificați le-a fost imputată contravaloarea serviciilor medicale raportate la CAS Olt, asta însemnând suma totală de peste 93.000 de lei.

„În cadrul acestor controale, s-a verificat: modul de respectare a clauzelor contractuale, concordanța serviciilor medicale contractate, raportate de furnizor și decontate de casa de asigurări de sănătate, cu serviciile medicale consemnate în evidențele cabinetelor medicale, respectarea programului de lucru precum și modul de respectare pe parcursul derulării contractului a condiţiilor existente la momentul evaluării. Urmare acțiunilor de control realizate, a fost imputată furnizorilor verificați contravaloarea serviciilor medicale raportate la CAS Olt cu nerespectarea prevederilor legale şi a obligaţiilor contractuale, aceasta fiind în suma de 93.031,37 de lei”, se arată într-un comunicat remis de Casa de Sănătate.

Sursa citată mai arată că principalele disfuncţionalităţi şi iregularităţi identificate în cursul acţiunilor de control au fost: prescrierea de medicamente compensate/gratuite asiguraţilor fara respectarea protocoalelor terapeutice, recepționarea eronată a unor medicamente (coduri de identificare a medicamentelor n.r.), constatarea unor servicii medicale raportate şi neregăsite consemnate în registrele de consultaţii, cazuri de pacienti care sunt internați în aceeaşi unitate sanitară prin spitalizare continuă şi în aceeaşi zi au beneficiat de servicii medicale în ambulatoriu sau în regim de spitalizare de zi, concedii medicale acordate fără respectarea prevederilor legale și nerespectarea programului de lucru.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<