Primăria Slatina caută din nou medici pentru centrele de vaccinare anti COVID din municipiu

Primăria municipiului Slatina a anunțat că organizează joi, 4 noiembrie, ora 10:30, la sediul din strada Mihail Kogălniceanu, nr. 1, un nou interviu pentru selecția personalului care își va desfășura activitatea în centrele de vaccinare împotriva Coronavirusului, respectiv medici care își exercită profesia în condițiile legii.

În vederea participării la interviu, persoanele interesate vor depune la sediul Primăriei Slatina, mai multe documente precum cerere pentru intrarea în relație contractuală cu primăria, pentru realizarea activității de vaccinare împotriva COVID-19; copia actului de identitate în termen de valabilitate, precum și copii de pe certificate de căsătorie și de naștere, acolo unde este cazul; copie de pe diploma de licență; copie de pe certificatul de medic; copie de pe certificatul de membru al organizației profesionale; copia avizului anual pentru exercitarea profesiei de medic, cu viza pe anul în curs și copia asigurării de malpraxis valabilă.

„Copiile de pe actele depuse la dosar se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul. Înscrierea la interviu se va face la sediul instituției administrative până miercuri, 3 noiembrie, ora 16:30. Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției, Compartimentul Resurse Umane, Funcții Publice, Pregătire Profesională și la telefoanele 0249.439.233, 0249.439.377”, se arată într-un comunicat remis de Primăria Slatina.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<