MUNICIPIUL SLATINA anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Olt, în cadrul procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru “PLAN URBANISTIC ZONAL PENTRU CONSTRUIRE SI DOTARE COMPLEX SPORTIV-STADION MUNICIPAL 1 MAI” în Municipiul Slatina, str. Sf. Constantin Brancoveanu, nr.1, judeţul Olt: planul nu necesită evaluare de mediu şi nici evaluare adecvată urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Documentaţia care a stat la baza luării deciziei etapei de încadrare şi proiectul deciziei etapei de încadrare pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni – vineri, între orele 8:00-14:00 precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro.

Publicul poate formula comentarii privind decizia etapei de încadrare pe care le trimite în scris Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt, în termen de 10 zile calendaristice de la data publicării anunţului.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<