Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

UAT VISINA titular al proiectului: „Operatiuni de rambleiere si introducerea/redarea in circuitul agricol a terenului in suprafata de 41,283mp, teren neproductiv in teren agricol”, anunţă publicul interesat asupra luării  deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul Operatiuni de rambleiere si introducerea/redarea in circuitul agricol a terenului in suprafata de 41,283mp, teren neproductiv in teren agricol  propus a fi amplasat în Visina, str. Campului, nr. 14,  jud. Olt.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 900-1400, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro  

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM OLT.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<