Angajatorii care desfășoară comerț cu ridicata, în vizorul inspectorilor de muncă din județ

Inspectorii de muncă din Olt desfășoară pe parcursul acestui an acțiuni de informare și verificare a modului de respectare a legislației de securitate și sănătate în muncă, la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul Comerțului cu ridicata.

Aceste acţiuni se vor desfăşura în mai multe etape, prima dintre ele, care a avut loc în lunile februarie și martie și a constat în sesiuni de informare, încheindu-se deja.

Din luna aprilie și până în iulie se va verifica modul în care este asigurată securitatea și sănătatea în muncă la locurile de muncă, prin acțiuni de control la angajatori, iar în perioada august – octombrie este verificarea realizării măsurilor dispuse în etapa de control.

Potrivit reprezentanților Inspectoratului Teritorial de Muncă Olt, obiectivul general al acestor acțiuni constă în diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative, care derivă din nerespectarea prevederilor legale, de către angajatorii din domeniul comerțului cu ridicata.

Iar obiectivele specifice acțiunii desfășurate sunt: eliminarea neconformităţilor constatate  în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în activitățile specifice din societățile comerciale; creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor, în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale referitoare la sănătatea şi securitatea în muncă, în societățile comerciale care au ca obiect de activitate comerțul cu ridicata.

„Cu ocazia vizitelor de control vor fi verificate cu precădere: evaluarea riscurilor de către angajator, inclusiv evaluarea riscurilor specifice generate de atmosferele explozive; probabilitatea prezenţei şi activării surselor de aprindere şi a declanşării incendiului; utilajele, substanţele folosite, procesele şi posibilele lor interacţiuni; existența instrucţiunilor proprii de securitatea muncii, la încărcarea și descărcarea mărfii și modul de instruire al salariaților; autorizarea ISCIR a echipamentelor de muncă utilizate, etc.”, a declarat Cristian Ungureanu, directorul Inspecției Muncii Olt.

Sursa citată mai arată că rezultatele acţiunii vor constitui baza demersurilor viitoare ale instituţiei pentru protecţia lucrătorilor, contribuind la stabilirea măsurilor necesare pentru promovarea îmbunătăţirii securităţii şi sănătăţii lucrătorilor.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<