Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. NIEGO S.R.L., titular al proiectului „CONSTRUIRE SPATII BIROURI SI HALE DEPOZITARE”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către Agenţia pentru Protecţia Mediului Olt, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul: „CONSTRUIRE SPATII BIROURI SI HALE DEPOZITARE”, propus a fi amplasat în Slatina, T19, P15/1, judeţul Olt.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, in zilele de luni – vineri, intre orele 8″- 14″, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a A.P.M. Olt.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<