Anunț concurs de recrutare – Centrul Județean de Cultură și Artă Olt

CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT organizează CONCURS DE RECRUTARE pentru ocuparea a două posturi vacante de:

 • Șofer, treapta profesională I, nivel studii M;
 • Șofer, treapta profesională I, nivel studii M;

A. DENUMIREA POSTULUI

 • Șofer, treapta profesională I, nivel studii M;
 • Șofer, treapta profesională I, nivel studii M;

B. CONDIŢII DE PARTICIPARE LA CONCURS

 1. să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art.3 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare;
 2. studii: nivel studii M;
 3. condiţii de vechime în specialitatea funcției (șofer): minim 3 ani;
 4. alte condiții: permis de conducere categoria B – minim 3 ani, categoria D – minim 1 an.

C. CONDIŢII DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

 1. Data și locul depunerii dosarelor de înscriere la concurs  –  în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării/publicării anunțului (ultima zi de depunere a dosarelor de înscriere la concurs, 03.06.2022) la sediul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt;
 2.   Selecția dosarelor de înscriere                       06 – 07.06.2022
 3. Data probei scrise                            15.06.2022 – ora 1000
 4. Data probei de interviu –  în termen de 4 zile lucrătoare de la susținerea probei scrise.
 5. Locul desfăşurării probelor – Sediul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt , Strada Lipscani, nr. 33, Slatina, jud. Olt.

D. MENŢIUNI

Bibliografia, actele obligatorii la dosarul de înscriere şi relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Resurse Umane din cadrul Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, telefon 0249412345 persoană de contact Preduț Teodora Lucia.

MANAGER (DIRECTOR GENERAL), Vivi Viorel PINTEA

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<