Anunţ Public

Soc. CONEF  S.A.  anunţă  finalizarea Proiectului de plan şi a Raportului de mediu pentru PLANUL URBANISTIC ZONAL pentru obiectivul ”Eficientizarea energetică a alimentării cu energie electrică a ALRO SA și asigurarea unei rezerve sigură și continuă pentru reglajul de sistem de către operatorul rețelei electrice al noilor  surse de energie regenerabilă în sud-vestul Olteniei, prin instalarea unei centrale cu ciclu combinat de 470 MW în imediata vecinătate a ALRO SA”, precum şi desfăşurarea şedinţei de DEZBATERE PUBLICĂ în data de  03.08.2022, ora 11 00 la sala de sedinte de la ,,Casa Casatoriilor‘‘ de pe Aleea Gradiste. Dezbaterea publică este deschisă publicului şi autorităţilor interesante de implementarea planului.

Proiectul de plan şi Raportul de mediu pot fi  consultate la sediul APM Olt, Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt şi la sediul secundar al S.C. CONEF S.A. din  Slatina, str. Pitești, nr. 116, judeţul Olt, de luni – vineri între orele 800-1400,  precum şi la următoarele adrese de internet http://apmot.anpm.ro, la secţiunea ″Avizul de mediu″.

Comentariile şi propunerile publicului se primesc zilnic, în scris, la sediul APM Olt, fax: 0249-423670, e-mail: office@apmot.anpm.ro şi la sediul secundar al S.C. CONEF S.A. din  Slatina, str. Pitești, nr. 116, judeţul Olt,  e-mail conef@conefsa.ro  până la data de 03.08.2022.

Autorităţile participante sunt: A.P.M. Olt, Garda de Mediu – Comisariatul Judeţean Olt, Direcţia de Sănătate Publică Olt, Sistemul de Gospodărire Apelor,  Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă, ONG-uri, Primăria Municipiului Slatina.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<