Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C. SOLAR NEWPARKS TEIUS S.R.L. titular al proiectului „Construire centrală fotovoltaică de producere a energiei electrice”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Construire centrală fotovoltaică de producere a energiei electrice”, propus a fi amplasat în oraşul Scorniceşti, sat Teius, T138/1, P 5, jud. Olt.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului A.P.M. Olt din Slatina, str. I. Moroşanu, nr.3, judeţul Olt, precum şi la următoarea adresă de internet http://www.apmot.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<