Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC ENERGIA VERDE STREJEŞTI SA, din comuna Strejeşti, sat Strejeşti, str. Libertăţii, nr. 2, judeţul Olt, titular al proiectului ANEXE GOSPODĂREŞTI PENTRU EXPLOATAŢII AGRICOLE — MAGAZII DEPOZITARE CEREALE”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de incadrare de către APM OLT, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediu lui *). pentru proiectul” ANEXE GOSPODĂREŞTI PENTRU EXPLOATAŢII AGRICOLE — MAGAZII DEPOZITARE CEREALE „. propus a fi amplasat in comuna Strejeşti, T 100, P 1, judeţul Olt,

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM OLT din Slatina,Str. Ion Moroşanu, Nr.3, Jud. Olt, în zilele de LUNI – VINERI, intre orele 8 – 14, precum şi la următoarea adresă de intemet http://apmot.anpm.ro (pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului).

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<