Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC HIDROCONSTRUCTIA SA, titular al proiectului „EXPLOATARE DE AGREGATE MINERALE DIN CUVETA LACULUI DE ACUMULARE IPOTEŞTI, ALBIA MINORĂ A RÂULUI OLT, PERIMETRUL DE EXPLOATARE HIDROCONSTRUCTIA — MILCOV, LOCALITATEA MILCOV, JUDETUL OLT „, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de catre APM OLT, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „EXPLOATARE DE AGREGATE MINERALE DIN CUVETA LACULUI DE ACUMULARE IPOTEŞTI, ALBIA MINORĂ A RÂULUI OLT, PERIMETRUL DE EXPLOATARE HIDROCONSTRUCTIA — MILCOV, LOCALITATEA MILCOV, JUDETUL OLT .

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni – vineri între orele 9°°– 16°°, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

1. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Autorităţii pentru Protecţia Mediului Olt precum şi la următoarea adresă de e-mail http://apmot.anpm.ro în termen de 10 zile de la data afisării anunţului.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<