Poliția Română a scos din nou la concurs postul de inspector șef al IPJ Olt. Este a doua oară în acest an

Postul de comandant al Inspectoratului de Poliție Județean Olt a fost din nou scos la concurs de Inspectoratul General al Poliției Române, interviul structurat pe subiecte profesionale urmând a fi susținut de candidații înscriși în data de 9 decembrie 2022. 18 noiembrie este termenul limită de depunere a dosarelor de recrutare, evaluarea probei de concurs fiind făcută cu note de la 1 la 10, nota minimă de promovare fiind 7. Este a doua oară în acest an când postul de inspector șef al Poliției Olt este scos la concurs.

Afișarea tabelului cu rezultatele finale în urma probei de interviu se va realiza între 12 și 13 decembrie, în funcție de existența/inexistența unor eventuale contestații.

Recrutarea candidaților se face din sursă internă, iar aceștia trebuie să îndeplinească cumulativ, mai multe condiţii:

– să fie ofițeri de poliție, cu următoarea pregătire de bază:

– studii universitare de lungă durată cu diplomă de licenţă sau echivalentă

sau studii superioare de licenţă, ciclul I de studii universitare (sistem ,,Bologna”) cu diplomă de licență într-unul din următoarele domenii fundamentale: ştiinţe inginereşti, ştiinţe sociale sau ştiinţe umaniste şi arte.

– să aibă pregătirea de specialitate:

– cursuri postuniversitare sau de masterat (studii de master) într-unul din domeniile/specializările sau conexe acestora: matematică şi ştiinţe ale naturii, informatică, ştiinţe juridice, ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe economice, ştiinţe umaniste, ştiinţe inginereşti, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică sau management

sau studii universitare de lungă durată, cu diplomă de licenţă, absolvite anterior aplicării celor trei cicluri de tip „Bologna” într-unul din domeniile/specializările/specialităţile/profilele sau conexe acestora: ştiinţe exacte, ştiinţe ale naturii, matematică, informatică, ştiinţe juridice, drept, ştiinţe sociale şi politice, ştiinţe economice, ştiinţe umaniste, ştiinţe inginereşti, ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică, ştiinţe militare şi informaţii

– să fie declaraţi „apt medical” şi „apt” la evaluarea psihologică organizată în acest scop;

– să deţină gradul profesional de minimum subcomisar de poliţie;

– să aibă vechime în muncă/din care în structuri de ordine publică, apărare şi siguranţă naţională: 7 ani/5 ani;

– să aibă cel puţin 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei;

– să aibă cel puţin 3 ani vechime în funcţii de conducere în unităţi ale Ministerului Afacerilor Interne (MAI);

– să fi obţinut calificativul de cel puţin „Bine” la ultimele două evaluări anuale de serviciu;

– să nu se afle sub efectul unei sancţiuni disciplinare sau faţă de acesta să nu fi fost pusă în mişcare acţiunea penală;

– să dețină/să obțină aviz pentru numirea în structurile poliției judiciare, în calitate de organ de cercetare al poliției judiciare;

– să dețină/să obțină autorizație de acces la informații clasificate din clasa secret de stat, nivel „STRICT SECRET”.

Este pentru a doua oară în acest an când Poliția Română organizează concurs pentru postul de șef al IPJ Olt.

La concursul pentru ocuparea funcției de conducere din cadrul Poliției Olt din septembrie 2022, Ionuț Ilinca, împuternicit adjunct la acest moment, însă cu îndeplinirea atribuțiilor de inspector șef la acest moment, a obținut nota 6,16 și Adrian Mladin – 5,06, ambele note nefiind de trecere.

Funcția de inspector șef al Poliției Olt a fost scoasă la concurs și în vara anului trecut. Comisarul șef Mihai Mihalache, care atunci era împuternicit adjunct al aceleiași instituții, a fost singurul candidat înscris, însă nu a luat nota necesară pentru a fi admis.

La nivelul IPJ Olt, comisarul șef de poliție Cătălin Florescu a fost ultimul comandant care a ocupat funcția prin concurs. Era inspector șef încă din anul 2013, prin împuternicire, iar din 2014 a ocupat postul câștigând concursul organizat de IGPR. În luna octombrie 2017 avea să ocupe funcția de director al Centrului de Formare și Perfecționare a Polițiștilor „Nicolae Golescu” Slatina, iar de la acea dată și până acum, adică timp de aproape cinci ani, funcția de inspector șef al Poliției Olt a fost ocupată doar în baza împuternicirilor făcute de mai marii Ministerului Afacerilor Interne de la Centru.

La ora actuală, din conducerea IPJ Olt, pe lângă comisarul șef Ilinca, mai face parte comisarul șef Daniel Constantin, tot adjunct.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<