În conformitate cu prevederile Legii Apelor nr. 107 / 1996, cu modificările și completările ulterioare, SC CASA BĂTRÂNEASCĂ SRL cu sediul social în Județul Olt, Comuna Plesoiu, Sat Doba, Str. Stefan cel Mare, Nr.12, intenționează să solicite de la Administrația Bazinală de Apă Olt, Sistemul de Gospodădire a Apelor Olt emiterea Avizului de gospodărire a apelor pentru investiția “Diversificarea și integrarea producției agricole în cadrul SC CASA BĂTRÂNEASCĂ SRL”.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la investiția mai sus menționată, pot solicita informații de la sediul social din Comuna Plesoiu, Sat Doba, Str. Stefan cel Mare, Nr.12, Județul Olt,  sau de la Sistemul de Gospoădire a Apelor Olt, Str. Strehareți, nr. 156, Cod 230088, Slatina, Judetul Olt, timp de 30 de zile începând cu data de 28.11.2022.

Administrator, Ion BĂDESCU

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<