Anunț prealabil privind afișarea publică a documentelor tehnice ale cadastrului

Sectoare cadastrale : 3,4,7,8

OCPI OLT anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectoare  cadastrale nr. 3,4,7,8, pe o perioadă de 60 de zile calendaristice, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității Imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Data de început a afișării:  09.01.2023

Data de sfârșit a afișării:  09.03.2023

Adresa locului afișării publice: Str. Principală nr.121, sat Șopârlița, comuna Șopârlița, județul Olt.

Repere pentru identificarea locației : În apropierea  Căminului Cultural Șopârlița, Școlii Gimnaziale cu clasele I-VIII Șopârlița, Postului de Poliție Șopârlița

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul Primăriei Comunei Șopârlița, Str. Principală nr.121, sat Șopârlița, comuna Șopârlița, județul Olt, în termen de 60 de zile de la data afișării și sunt însoțite de documente doveditoare.

Alte indicații utile pentru cei interesați: toți proprietarii și posesorii de imobile din U.A.T. Șopârlița, să participe la verificarea documentelor tehnice publicate la sediul primăriei

Informații privind Programul național de cadastru și carte funciară 2015-2023 se pot obține pe site-ul ANCPI la adresa http://www.ancpi.ro/pnccf/

 

Primar,

 TREPĂDUȘ Marijana

 

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<