InfoCons: 64% dintre locuinţele aflate în proprietatea primăriilor nu sunt asigurate împotriva dezastrelor naturale (studiu)

Circa 64% dintre locuinţele aflate în proprietatea primăriilor nu sunt asigurate împotriva dezastrelor naturale, iar 70% dintre primării nu au desfăşurat acţiuni de încurajare a cetăţenilor la încheierea poliţei obligatorii, reiese dintr-un studiu realizat de Infocons.

„Conform datelor colectate, aproape 64% dintre locuinţele aflate în proprietatea statului, respectiv sediile primăriilor de oraşe şi a instituţiilor aflate în subordinea acestora , nu sunt asigurate împotriva dezastrelor naturale, iar 70% dintre primăriile de oraşe şi reşedinţe de judeţ nu au desfăşurat acţiuni în vederea informării cetăţenilor cu privire la obligaţiile prevăzute în Legea 260/2008, respectiv asigurarea locuinţei împotriva dezastrelor natural”, se menţionează într-un comunicat al asociaţiei remis AGERPRES.

Printre motivele invocate de autorităţile locale pentru faptul că locuinţele aflate în administrarea acestora nu sunt asigurate împotriva dezastrelor naturale se află: lipsa creditelor bugetare alocate în bugetul anual; constrângeri bugetare cauzate de pandemia SARS-COV2; situarea imobilelor în zone lipsite de riscurile naturale acoperite de poliţa obligatorie; insuficienţa personalului sau lipsa unui compartiment de specialitate care să evalueze situaţia imobilelor; număr prea mare de atribuţii în sarcina administraţiilor publice locale; responsabilitatea chiriaşilor sau a celor interesaţi de achiziţia imobilelor.

De altfel, mai semnalează sursa citată, potrivit respondenţilor, doar 45% dintre primăriile de oraşe şi reşedinţe de judeţ au prevăzut în bugetul de stat aferent anului 2022 sume privind asigurarea obligatorie a locuinţelor aflate în proprietatea sau administrarea acestora.

În ceea ce priveşte lipsa sancţiunilor şi a măsurilor de încurajare a proprietarilor pentru încheierea asigurării împotriva dezastrelor naturale, autorităţile locale susţin că motivul principal este reprezentat de insuficienţa bugetului şi a personalului de specialitate, dar şi de lipsa de interes a cetăţenilor pe acest subiect.

Primăriile care au iniţiat acţiuni de informare pe acest subiect au ales ca principale metode de comunicare: afişe la sediul primăriei, adrese şi anunţuri pe website-urile instituţiei, afişe la panourile din incinta primăriei, înştiinţări anuale privitor la impozite, pliante, afişe stradale, verbal la sediul instituţiei, informări directe prin Direcţiile de Impozite şi Taxe Locale, notificări către asociaţiile de proprietari.

La nivel naţional, 68% dintre primăriile de oraşe şi de reşedinţe de judeţ au proprietăţi aflate în administrare direct sau prin societăţi ale acestora, cu un grad de cuprindere în asigurare de 36%. Totodată, conform datelor oficiale, doar 20% din totalul fondului locativ al României este asigurat împotriva dezastrelor naturale, în pofida prevederilor Legii nr. 260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuinţelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare (conform datelor statistice PAD), se mai menţionează în comunicat.

Studiul a fost realizat de asociaţia InfoCons, organizaţie pentru protecţia consumatorilor, în perioada martie – decembrie 2022 şi priveşte percepţia, implicarea şi cheltuielile angajate de primăriile din toată ţara (la niveul reşedinţelor de judeţ şi oraşe) pentru asigurarea protecţiei financiare a locuinţelor, fie ele în proprietate privată sau de stat, respectiv modalitatea în care autorităţile îşi protejează clădirile administrative sau cele parte a infrastructurii critice (şcoli, spitale, etc.).

Studiul face parte din Campania de informare şi educare a consumatorilor „o9atitudine!” cu privire la protecţia locuinţei prin asigurare „Asigură-ţi locuinţa împotriva dezastrelor naturale”, iniţiată de InfoCons şi Federaţia Asociaţiilor de Consumatori.

sursa: Agerpres.ro

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

<