Anunț – Primăria Strejești

Nr. 3557/16.03.2023

ANUNȚ privind elaborarea proiectului de act normativ:

Primăria Comunei Strejești a inițiat Proiectul de hotărâre nr.16/2023 privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale conform ratei inflației pentru anul fiscal anterior 2022

Documentația aferentă proiectului de act normativ include :

– Referatul nr. 3549/2023 privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale conform ratei inflației pentru anul 2022;

– Referatul inițiatorului de proiect privind aprobarea proiectului de hotărâre nr. 16/2023.

– Raportul compartimentului de resort nr. 3556/2023;

Documentația precizată mai sus poate fi consultată :

– pe pagina de internet a primăriei : www.primaria-strejesti.ro, secțiunea : informații de interes public/Transparență decizională.

– la sediul instituției : Primăria Strejești, str. Libertății, nr. 118, sat Strejești, Comuna Strejești, județul Olt.

– proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Compartimentul Relații cu Publicul al instituției.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare (potrivit art. 7(4) din Legea nr. 52/2003) privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot depune până la data de 27.03.2023, la sediul Primăriei Strejești, str. Libertății, nr.118, satul Strejești, comuna Strejești, județul Olt.

Persoanele sau organizatiile interesate care transmit in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se refera, mentionand data trimiterii si datele de contact ale expeditorului.
Materialele transmise vor purta mențiunea : “Propuneri privind dezbaterea Proiectului de hotărâre nr.16/2023, privind aprobarea indexarii impozitelor si taxelor locale conform ratei inflației pentru anul 2022. Propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la secțiunea : informații de interes public/Transparență decizională.

Secretar general, Neacșu Sorin

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

<