15.2 C
Slatina
marți,26 septembrie,2023

Ultimele Articole

14 iunie, data până la care furnizorii de servicii medicale pot depune dosarele în vederea încheierii de contracte cu CAS Olt

- Advertisement -

Casa de Asigurări de Sănătate Olt a transmis miercuri, 7 iunie, că procesul de contractare servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale, pentru anul 2023, se derulează în această lună, termenul de finalizare fiind data de 30 iunie. Pentru a acorda servicii medicale gratuite, furnizorii de servicii au ca dată limită de depunere a dosarelor, în vederea încheierii contractelor cu CAS Olt, ziua de 14 iunie.

„În conformitate cu prevederile art. 196 din H.G. 521/2023 atragem atenţia tuturor furnizorilor de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale că nerespectarea acestor termene duce la respingerea dosarului de contractare și neîncheierea contractelor de furnizare de servicii medicale cu furnizorii respectivi în actuala sesiune de contractare. Pentru informaţii suplimentare privind modalitatea de transmitere și conţinutul documentelor obligatorii de contractare, vă rugăm să contactaţi serviciile de specialitate din cadrul CAS Olt sau să accesați pagina web a CAS Olt – www.casan.ro/casot/”, au transmis reprezentanții instituției, printr-un comunicat.

În vederea intrării în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate, furnizorii de servicii medicale, medicamente și dispozitive medicale trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să fie autorizaţi conform prevederilor legale în vigoare;
b) să fie evaluaţi potrivit dispoziţiilor legale;
c) să fie acreditaţi sau înscrişi în procesul de acreditare, pentru furnizorii obligaţi să se acrediteze potrivit reglementărilor Legii nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cele ale Legii nr. 185/2017, cu modificările și completările ulterioare şi, respectiv, sunt acreditaţi pentru furnizorii care au optat să parcurgă voluntar procesul de acreditare;
d) să depună, în vederea încheierii contractului, documentele afișate pe pagina web a CAS Olt conform prevederilor legale în vigoare, pentru fiecare domeniu de asistență medicală, la termenele stabilite pentru contractare.

„Documentele necesare încheierii contractelor se transmit în format electronic asumate fiecare în parte prin semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului. Documentele solicitate în procesul de contractare sau în procesul de evaluare a furnizorului existente la nivelul casei de asigurări de sănătate nu vor mai fi transmise la încheierea contractelor, cu excepţia documentelor modificate sau cu perioadă de valabilitate expirată, care se transmit în format electronic cu semnătura electronică extinsă/calificată”, se mai arată în comunicat.

Cătălin FIRCOIU

- Advertisement -

Ultimele știri

Nu pierdeți