37.3 C
Slatina
duminică,14 iulie,2024

Ultimele Articole

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

- Advertisement -

CONEF S.A, titular al proiectului „EFICIENTIZAREA ENERGETICA A ALIMENTARII ELECTRICE A ALRO SA SI ASIGURAREA UNEI REZERVE SIGURE SI CONTINUE PENTRU REGLAJUL DE SISTEM DE CATRE OPERATORUL RETELEI ELECTRICE AL NOILOR SURSE DE ENERGIE REGENERABILE IN S-V OLTENIEI PRIN INSTALAREA UNEI CENTRALE ELECTRICE  CU CICLU COMBINAT DE 470MW  IN IMEDIATA VECINATATE A SC ALRO SA  ”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM OLT, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „EFICIENTIZAREA ENERGETICA A ALIMENTARII ELECTRICE A ALRO SA SI ASIGURAREA UNEI REZERVE SIGURE SI CONTINUE PENTRU REGLAJUL DE SISTEM DE CATRE OPERATORUL RETELEI ELECTRICE AL NOILOR SURSE DE ENERGIE REGENERABILE IN S-V OLTENIEI PRIN INSTALAREA UNEI CENTRALE ELECTRICE  CU CICLU COMBINAT DE 470MW  IN IMEDIATA VECINATATE A SC ALRO SA  , propus a fi amplasat în Slatina. Str. Pitesti, nr. 116,  județul Olt.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o  fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni – vineri, între orele 900– 1600, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

  1. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.
  2.  Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Autorităţii pentru Protecţia Mediului Olt precum şi la următoarea adresă de e-mail http://apmot.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data afişării anunţului.
- Advertisement -

Ultimele știri

Nu pierdeți