32.3 C
Slatina
duminică,14 iulie,2024

Ultimele Articole

Reorganizarea Ministerului Agriculturii, aprobată de Guvern

- Advertisement -

Executivul a aprobat, în şedinţa de vineri, Ordonanţa de Urgenţă privind reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi a unor instituţii din subordine, informează MADR printr-un comunicat.

Prin aplicarea prevederilor proiectului se desfiinţează două instituţii aflate la nivel central şi 67 de instituţii aflate la nivel teritorial, corespunzător unui număr de 69 de ordonatori terţiari de credite.

„Prezentul act normativ este o iniţiativă a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în scopul reorganizării administraţiei publice din domeniul agricol, în vederea debirocratizării şi simplificării procedurilor administrative, în folosul cetăţenilor, îndeosebi al fermierilor”, se menţionează în comunicat.

Ordonanţa vizează reorganizarea aparatului central al MADR prin preluarea activităţii privind inspecţia de stat în zootehnie, ameliorare şi reproducţie, gestionarea resurselor genetice, identificarea şi înregistrarea ecvideelor, gestionarea bazei de date albine, activitatea specifică de laborator, activităţii Centrului Naţional de Formare Profesională în Zootehnie din cadrul Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. Dr. G. K. Constantinescu”, precum şi a activităţilor suport, respectiv audit, juridic, resurse umane, administrativ, financiar-contabilitate, relaţii publice, comunicare, activităţii Direcţiei pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti.

Agenţia Naţionala pentru Zootehnie ” Prof. Dr. G. K. Constantinescu” va fi desfiinţată ca urmare a divizării totale. Astfel, activitatea privind inspecţia de stat în zootehnie, ameliorare şi reproducţie, gestionarea resurselor genetice, identificarea şi înregistrarea ecvideelor, gestionarea bazei de date albine, activitatea specifică de laborator, precum şi activitatea Centrului Naţional de Formare Profesională în Zootehnie se preia de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, iar activitatea de control şi monitorizare din cadrul Oficiilor judeţene de zootehnie şi centrelor regionale de zootehnie se preia de direcţiile pentru agricultură judeţene din judeţele respective. Activităţile suport, respectiv audit, juridic, resurse umane, administrativ, financiar-contabilitate, relaţii publice, comunicare se preiau în structurile care desfăşoară aceste activităţi din cadrul ministerului.

Ordonanţa mai prevede desfiinţarea, ca urmare a fuziunii prin absorbţie, a Inspectoratelor Teritoriale pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor şi a Oficiilor de Studii Pedologice şi Agrochimice, prin preluarea activităţii, patrimoniului şi a personalului de către Direcţiile pentru Agricultură Judeţene din judeţele respective.

Totodată, direcţiile pentru agricultură judeţene se reorganizează prin preluarea activităţii celor două instituţii menţionate anterior şi a celei de control şi monitorizare din cadrul Oficiilor judeţene de zootehnie şi centrelor regionale de zootehnie

Direcţia pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti va fi reorganizată prin absorbţie în cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale de o direcţie nou-înfiinţată care are şi atribuţii de coordonare tehnică a direcţiilor pentru agricultură judeţene.

„În cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale se înfiinţează o nouă direcţie, prin preluarea personalului şi activităţilor Direcţiei pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti, precum şi a atribuţiilor şi angajaţilor din cadrul ministerului care realizează cercetări statistice. Noua structură va avea şi rol de coordonator al direcţiilor pentru agricultură judeţene”, se menţionează în comunicat.

Personalul din cadrul Direcţiei pentru Agricultură a Municipiului Bucureşti se preia în cadrul structurii nou-înfiinţate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe funcţii publice de stat, respectiv director şi funcţii publice de execuţie, cu respectarea condiţiilor specifice de ocupare şi a vechimii.

„Instituţiile care preiau activitatea structurilor care se desfiinţează preiau patrimoniul şi personalul aferent activităţii. Personalul se preia cu respectarea naturii juridice a posturilor pe care acesta este încadrat la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi cu respectarea prevederilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal”, se precizează în comunicat.

Potrivit sursei citate, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi Agenţia Naţională pentru Îmbunătăţiri Funciare sunt instituţii care au rol esenţial în atragerea fondurilor europene şi în efectuarea plăţilor către fermieri şi nu fac obiectul prezentei ordonanţe de urgenţă.

„Măsurile propuse prin prezenta OUG nu generează un impact financiar asupra bugetului aprobat al MADR şi asupra bugetului general consolidat, economiile înregistrate prin desfiinţarea unui număr de 176 funcţii de conducere, dar şi cele destinate întreţinerii şi funcţionării instituţiilor care fac obiectul desfiinţării/comasării cu alte structuri subordonate sau preluării activităţii de către aparatul central al MADR putând fi utilizate pentru finanţarea structurilor/activităţilor nou create”, semnalează reprezentanţii ministerului.

- Advertisement -

Ultimele știri

Nu pierdeți