Educația, prioritate pentru PNL în următorii patru ani

Educația este un domeniu prioritar în programul de Guvernare al Partidului Național Liberal pentru mandatul 2021 – 2024. „Dezvoltăm România Educată” este parte din „Modernizarea statului și reforma marilor sisteme publice” propusă în programul făcut public de liberali în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 6 decembrie când oltenii, dar și românii, sunt așteptați la vot pentru a-și alege senatorii și deputații care le vor reprezenta problemele în Parlamentul României.

PNL dorește o reformă a carierei didactice în următorii patru ani  profesioniști în educație prin flexibilizarea formării inițiale, formarea continuă, politici meritocratice de salarizare, stimularea abordărilor transdisciplinare; profesionalizarea guvernanței sistemului de educație și a managementului instituțiilor de învățământ; digitalizarea procesului educațional și interconectarea bazelor de date; conectarea la internet a tuturor unităților de învățământ până la începutul anului școlar 2022 – 2023; promovarea integrității și eticii în sistemul educațional prin realizarea unui Registru Unic Național Integrat al Diplomelor și Actelor de Studiu.

Investiții în toate ciclurile de învățământ

Preșcolar

– extinderea rețelei de creșe în sistemul public, astfel încât rata de cuprindere a copiilor cu vârste între 0 – 3 ani să crească până în anul 2025;

– generalizarea treptată a cuprinderii copiilor de 5, 4 și 3 ani în învățământul preșcolar, până în anul 2025.

Preuniversitar

– generalizarea programelor after school în unitățile de învățământ de stat și creșterea calității serviciilor oferite de acestea;

– generalizarea etapizată a programului de asigurare a unei mese calde în școli pentru toți copiii din medii defavorizate;

– aplicarea unui sistem unitar la nivel național de acordare a burselor pentru elevi fără discriminare în funcție de resursele bugetare ale comunităților locale;

– oferirea serviciilor de consiliere și orientare (inclusiv logopedie) pentru toți elevii – un consilier școlar la fiecare 400 de copii/elevi;

– revizuirea arhitecturii curriculare prin centrarea conținuturilor pe profilul celui care învață, pe competențele cheie și pe maximizarea potențialului fiecărui copil;

– dezvoltarea platformei E-portofoliu care va gestiona portofoliile educaționale digitale ale elevilor;

– dezvoltarea programelor de educație profesională în regim dual la nivel secundar și terțiar până la 30% din totalul programelor de educație profesională.

Universitar

– consolidarea autonomiei universitare în sensul flexibilizării utilizării finanțării de bază și veniturilor proprii;

– creșterea competitivității în plan internațional, prin încurajarea creării de consorții universitare performante;

– asigurarea sprijinului financiar pentru studenți prin stabilirea unui cuantum minim al burselor studențești;

– dezvoltarea cercetării în universități prin finanțarea universităților publice în regim competitiv, cu scopul de a dezvolta resursele umane specializate în cercetare și infrastructurile de cercetare necesare;

– evaluarea și reforma școlilor doctorale, inclusiv prin evaluarea calității procesului educațional din cadrul acestui parcurs academic;

– stimularea cooperării public – privat ca motor al inovării, prin creșterea eficienței instrumentelor de finanțare și valorificarea economică a rezultatelor cercetării.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<