Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

COMUNA ROTUNDA titular al proiectului „ALIMENTARE CU GAZE NATURALE IN COMUNA ROTUNDA, JUDETUL OLT”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM OLT, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „ALIMENTARE CU GAZE NATURALE IN COMUNA ROTUNDA, JUDETUL OLT”, propus a fi amplasat în comuna Rotunda, sat Rotunda, judeţul

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni-vineri, între orele 900-14°°, precum şi la următoarea adresa de intemet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de fncadrare în terrnen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a APM OLT.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<