Anunț public privind decizia etapei de încadrare

S.C. ANDRES ROB CONSTRUCT S.R.L. titular al proiectului „EXTRAGEREA NISIPULUI SI PIETRISULUI IN CUVETA LACULUI DE ACUMULARE IPOTESTI — BALASTIERA MARGHENI, JUDETUL OLT, AMPLASATA PE RAUL OLT SI AMPLASARE STATIE DE SORTARE MOBILA”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM OLT, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „EXTRAGEREA NISIPULUI SI PIETRISULUI IN CUVETA LACULUI DE ACUMULARE IPOTESTI — BALASTIERA MARGHENI, JUDETUL OLT, AMPLASATA PE RAUL OLT SI AMPLASARE STATIE DE SORTARE MOBILA”, propus a fi amplasat în extravilanul comunei Milcov si comunei Brâncoveni, judeţul Olt.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, în zilele de luni – vineri, între orele 9:00- 16:00, precum şi la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

  1. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.
  2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Autorităţii pentru Protecţia Mediului Olt precum şi la următoarea adresă de e-mail http://apmot.anpm.ro, în termen de 10 zile de la data afişării anunţului.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<