Anunț public privind dezbaterea publică

SC TOBSOROZINA SRL anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Extragerea pietrișului și nisipului din perimetrul cu suprafața de 82.770,40 mp, din albia râului Olt – acumularea Arcești, comuna Teslui, județul Olt, propus a fi amplasat în comuna Teslui, județul Olt.

Tipul deciziei posibile luate de Agenția pentru Protecția Mediului Olt poate fi emiterea acordului de mediu sau respingerea solicitării de emitere a acordului de mediu.

Rapoartele și studiile pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecţia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, judeţul Olt, și la sediul SC TOBSOROZINA SRL, municipiul Slatina, str. Independenței, nr. 1, județul Olt, în zilele de luni – vineri, între orele 08:00 – 14:00.

Documentul menționat este disponibil și la următoarea adresă de internet http://www.apmot.anpm.ro.

Dezbaterea publică a raportului privind impactul asupra mediului va avea loc în sala de ședințe a Primăriei Teslui, în data de 12.01.2022, începând cu ora 10:00.

Publicul interesat poate transmite în scris comentarii/opinii/observaţii la sediul autorității competente pentru Protecția Mediului Olt, str. Ion Moroșanu, nr. 3, județul Olt, până la data de 12.01.2022.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<