Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

SC ADELA SRL  , titular al proiectului: ,, LUCRĂRI DE CONSTRUIRE – CONSTRUCŢII DEPOZITAREanunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către  APM Olt în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului , pentru proiectul: ,, LUCRĂRI DE CONSTRUIRE – CONSTRUCŢII DEPOZITARE, propus a fi amplasat în Slatina, str. Recea, nr. 1A – 3 – 5 A, judeţul Olt.

    Proiectul deciziei de încadrare si motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Olt  din Slatina, str. Ion Moroşanu, nr. 3, jud. Olt în zilele de luni – vineri, între orele 9 – 14, precum si la următoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării  anunţului pe pagina de internet  a  autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<