Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

S.C.  PLESOIU  SOLAR  S.R.L., titular al proiectului ”CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN, AMPLASARE PANOURI  FOTOVOLTAICE  ȘI  STÂLPI  DE ILUMINAT”, anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de catre Agentia Mediului Olt, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul:

”CONSTRUIRE ÎMPREJMUIRE TEREN, AMPLASARE PANOURI  FOTOVOLTAICE  ȘI  STÂLPI  DE ILUMINAT” propus a fi amplasat in comuna Pleșoiu, sat Doba, T30, 30/1, P1, nr. cadastral 50538,  judeţul Olt.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Olt din Slatina, str. Ion Morosanu, nr. 3, judetul Olt, in zilele de luni – vineri, intre orele 800 – 1400 precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmot.anpm.ro

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a A.P.M. Olt.

 

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<