Primăria Slatina acordă și anul acesta tichetele sociale de Crăciun. Se pot depune cereri

Primăria municipiului Slatina transmite că a demarat cel de-al 13-lea sezon de depunere cereri pentru acordarea de tichete sociale care se vor distribui cu ocazia Sfintelor Sărbători de Crăciun, anul 2022. În acest sens, municipalitatea spune că se vor menține nouă din cele zece puncte de pe raza municipiului amenajate inițial, iar la acestea se pot depune cereri începând de luni, 3 octombrie, și până în ultima zi a acestei luni.

Ca și până acum, beneficiari ai acestei măsuri sunt: persoane cu handicap grav sau accentuat; pensionari – fără a se ține seama de vârstă și tipul de pensie, dar ale căror drepturi obținute din pensie sau, după caz, din pensii și/sau venituri nete cumulate, sunt cel mult egale cu 1.200 lei pe lună.

Acordarea tichetelor sociale se va face pe bază de cerere scrisă (tip) distribuită gratuit, însoțită de fotocopii ale următoarelor documente: pentru pensionari – documente din care să rezulte apartenența la categoria de pensionar, respectiv cupon/decizie pensie din luna curentă sau cel mult luna anterioară depunerii cererii; act de identitate al solicitantului, care poate fi beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia, caz în care se vor depune documente din care rezulta calitatea de reprezentant legal; act de identitate al beneficiarului în condițiile în care persoana beneficiară este diferită de persoana solicitantă; pentru persoanele cu handicap grav/accentuat – documente din care să rezulte apartenența la categoria de persoană cu dizabilități, respectiv certificatul de încadrare în grad de handicap grav/accentuat; act de identitate al solicitantului, care poate fi beneficiarul sau reprezentantul legal al acestuia, caz în care se vor depune documente din care rezulta calitatea de reprezentant legal; act de identitate al beneficiarului în condițiile în care persoana beneficiară este diferită de persoana solicitantă.

Tichetele sociale, în valoare de 100 lei, respectiv zece tichete a 10 lei fiecare, vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de produse alimentare, produse de curățenie și igienă corporală sau a locuinței, produse farmaceutice, articole de îmbrăcăminte și încălțăminte.

Tichetele vor ajunge la beneficiari prin intermediul poștașilor.

„Aceste tichete sociale se acordă de două ori pe an: cu ocazia sărbătorilor de Crăciun și de Paște. De menționat că tichetele sociale (100 lei/sărbătoare/beneficiar) vor fi primite de beneficiari direct la domiciliu, prin intermediul Poștei Române”, spun reprezentanții Primăriei Slatina printr-un comunicat de presă.

Pentru a veni în întâmpinarea cetățenilor, sunt amenajate nouă puncte de lucru unde se distribuie și se primesc cereri pentru acordarea tichetelor sociale, după cum urmează: Primăria Slatina – 2 puncte de primire: sediul central: str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, Direcția Generală Economică: str. Toamnei, nr. 6; Direcția de Asistență Socială Slatina – 3 puncte de primire: sediu central – str. Frații Buzești, nr. 6, Centrul Comunitar de Asistență Medico-Socială: str. Nicolae Bălcescu, nr. 22, Clubul Pensionarilor: str. Victoriei; Direcția Administrare Patrimoniu – 1 punct de primire – str. Unirii, nr. 2B; Centrul „Complex servicii pentru persoane adulte cu dizabilități și alte persoane aflate în situații de nevoie Slatina” al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Olt – 1 punct de primire: str. Centura Basarabilor (Progresul); Compania de Apă Olt – 1 punct de primire: Casieria din str. Artileriei, nr. 2; Loctrans – 1 punct de primire: Casieria din b-dul A. I. Cuza.

„Cererea pentru acordarea Tichetelor Sociale va fi disponibilă gratuit la cele nouă puncte publice mai sus-menționate, dar ea poate fi descărcată direct și de pe site-ul Primăriei Slatina – www.primariaslatina.ro și transmisă prin mijloace electronice cu condiția ca, odată cu solicitarea, să fie expediate şi documentele prevăzute mai sus, la adresa office@das-slatina.ro”, mai spun reprezentanții Primăriei.

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată.

<