Anunț – Primăria Strejești

ROMÂNIA – Judeţul  Olt PRIMARIA COMUNA STREJEŞTI

tel./fax:0249/472006 – 472439; e-mail : contact@primaria-strejesti.ro

                                                                                                      Nr.1832/13.01.2023

ANUNȚ

privind elaborarea proiectului de act normativ :

Primăria Comunei Strejești a inițiat Proiectul de hotărâre nr.1820/13.01.2023 privind modificarea H.C.L. nr. 48/2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023

Documentația aferentă proiectului de act normativ include :

  • referatul inițiatorului de proiect nr. 1822/2023.
  • raportul compartimentului de resport din cadrul primăriei nr. 1831/2023.

Documentația precizată mai sus, împreună cu Proiectul de hotărâre nr. 1820/2023 pot fi consultate :

– pe pagina de internet a primăriei : www.primaria-strejesti.ro, secțiunea : informații de interes public/Transparență decizională.

– la sediul instituției : Primăria Strejești, str. Libertății, nr. 118, sat Strejești, Comuna Strejești, județul Olt.

– proiectul de act normativ se poate obține în copie, pe bază de cerere depusă la Compartimentul Relații cu Publicul al instituției.

Propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare (potrivit art. 7(4) din Legea nr. 52/2003) privind proiectul de act normativ supus consultării publice se pot depune până la data de 25.01.2023, la sediul Primăriei Strejești, str. Libertății, nr.118, satul Strejești, comuna Strejești, județul Olt.

Persoanele sau organizatiile interesate care transmit in scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se refera, mentionand data trimiterii si datele de contact ale expeditorului.
Materialele transmise vor purta mențiunea : “Propuneri privind dezbaterea Proiectului de hotărâre nr. 1820/13.01.2023 privind modificarea H.C.L. nr. 48/2022 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2023”, propunerile trimise vor fi publicate pe pagina de internet a instituției, la secțiunea : informații de interes public/Transparență decizională.

Întocmit,

Secretar general, Neacșu Sorin

Lasă un comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

<