21.2 C
Slatina
joi,20 iunie,2024

Ultimele Articole

Convocare Baroul Olt

- Advertisement -

CONSILIUL BAROULUI OLT CONVOACĂ:

ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A BAROULUI OLT ȘI FILIALEI OLT A C.A.A.

În temeiul art. 52-53 din Legea 51/1995 și art. 49 din Statutul C.A.A. pentru data de 05.06.2024  orele 1500  la “CENTRUL CULTURAL EUGEN IONESCU” – Slatina, b.dl.A.I.Cuza, nr.28, (fostul cinematograf ALUTUS),

avînd ca ordine de zi :

  • Raportul de activitate al Consiliului Baroului Olt și al Consiliului de Administratie al Filialei Olt a CAA pe anul 2023;
  • Raportul economico-financiar al Baroului Olt și al Filialei Olt a C.A.A. pe anul 2023;
  • Raportul Comisiei de cenzori privind activitatea Baroului Olt și a Filialei Olt a C.A.A. pe anul 2023;
  • Descărcarea de gestiune a Consiliului baroului și filialei pe anul 2023;
  • Aprobarea bugetului Baroului Olt si Filialei Olt a C.A.A. pentru anul 2024;

–   Alegerea delegaților la Congresul UNBR pentru anul 2024;

  • Probleme diverse.

În baza art. 67 alin. 5 din Statutul profesiei de avocat, cei care doresc să facă propuneri pentru completarea ordinei de zi le vor depune cu 5 zile înainte de data convocării, la secretariatul baroului.

ABSENȚA DE LA LUCRĂRILE ADUNĂRII SE CONSIDERĂ ABATERE DISCIPLINARĂ.

CONSILIUL BAROULUI OLT

- Advertisement -

Ultimele știri

Nu pierdeți