14.1 C
Slatina
vineri,23 februarie,2024

Ultimele Articole

25 mai 2024, data până când se poate depune Declarația unică – Formularul 212

- Advertisement -

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Olt informează contribuabilii că prin Ordinul Președintelui ANAF 6 din 4 ianuarie 2024 s-a aprobat modelul, conținutul, modalitatea de depunere și de gestionare a formularului 212 „Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”

„Declarația unică se depune de către persoanele fizice care realizează, individual sau într-o formă de asociere, venituri/pierderi din România, din activități independente; drepturi de proprietate intelectuală, cu excepția contribuabililor pentru care impozitul se reține la sursă; cedarea folosinței bunurilor; activități agricole; piscicultură și/sau silvicultură; transferul titlurilor de valoare; precum și venituri din alte surse (de exemplu: câștiguri din transferul de monedă virtuală sau venituri impozabile ca urmare a cesiunii de creanță). Declarația unică se depune și de către persoanele fizice rezidente care realizează venituri din străinătate, supuse impozitării în România (de exemplu: venituri din activități independente, venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală, venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din activități agricole, piscicultură, silvicultură, venituri sub formă de dividende, venituri sub formă de dobânzi, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc, câștiguri din transferul titlurilor de valoare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurului de investiții, venituri din lichidarea unei persoane juridice, venituri din pensii, remunerații/indemnizații ale membrilor consiliului de administrație/administratorilor/cenzorilor si alte venituri similare, venituri din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, precum si alte venituri supuse impunerii potrivit titlului IV din Codul fiscal”, se arată într-un comunicat remis de AJFP Olt.

Finanțiștii olteni mai spun că acest formular se utilizează pentru declararea impozitului pe veniturile realizate și a contribuțiilor sociale datorate pe anul 2023 și pentru estimarea impozitului și a contribuțiilor sociale datorate pe anul 2024.

„Declarația unică se completează și se depune până la data de 25 mai 2024 și de către persoanele fizice care: dispun asupra destinației unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil aferent anului 2023, precum și/sau din impozitul datorat pe câștigul net anual impozabil aferent anului 2023, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, în conformitate cu reglementările art. 123^1 din Codul fiscal; în anul 2024 nu realizează venituri și optează pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate”, se mai precizează în comunicat.

Potrivit sursei citate, informații suplimentare privind înregistrarea în Spațiul Privat Virtual se găsesc la următorul link: https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/inreg_inrol_pf_pj_spv. Aplicația/formularul se regăsește pe portalul ANAF, accesând următorul link: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/declaratie_unica.html. Pentru a beneficia de asistență/îndrumare pentru completarea formularului 112, contribuabilii pot obţine informații suplimentare, astfel: prin Formularul Unic de Contact aferent link-ului: https://www.anaf.ro/asistpublic/; telefonic, apelând Call Center-ul ANAF, la numărul 031.403.91.60.

- Advertisement -

Ultimele știri

Nu pierdeți